ارسال عنوان پروژه برای دانشجویان درس اصول طراحی واسط کاربر ترم اول ۹۶-۹۵

عنوان پروژه به آدرس ایمیل دانشجویان درس اصول طراحی واسط کاربر (ترم اول ۹۷-۹۶) ارسال گردیده است در صورت عدم دریافت ایمیل پروژه ها حداکثر تا پایان وقت ۹۶/۱۰/۰۳ به آدرس uilahijan@gmail.com ایمیلی حاوی اطلاعات کامل دانشجویی خود ارسال نمایند تا پروژه های پایانی این درس برایشان ایمیل گردد.

– تاریخ ارائه حضوری متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

نظر دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

پیامک صوتی